Een nieuwe klas starten

Jaar 1
In de ideale situatie zou het zo moeten zijn dat je een onderbouw-klas opstart met alleen jongsten. Je begint dan met een klein groepje kinderen, dat later de basis van je groep zal zijn. Hen leer je alles, doe je alles uitgebreid voor, zodat zij die vaardigheden zullen kunnen laten zien als er nieuwe kinderen bij komen.

Jaar 2
Als je eerste groep jongsten veranderd is in middelsten, is de norm gezet. Nu kunnen er nieuwe jongsten toegevoegd worden. Die kinderen leren door te kijken naar anderen die werken. 

Jaar 3
In het jaar daarna zijn de jongsten van het eerste jaar, de oudsten geworden. Zij helpen nu de jongere kinderen en zijn samen met de middelsten het voorbeeld voor de nieuwe instroom. 

Het inzetten van oudsten
Als kinderen het nog uit henzelf doen, kan het goed zijn het helpen van jongere kinderen in de klas te stimuleren. Dit zijn dingen die je tegen een oudste kunt zeggen: 

  • Straks ben jij de jongste in de middenbouw…
  • Ik zie …. (noem een naam) …. helpen. Wat fijn dat jij al zo groot bent dat jij een ander kunt helpen!
  • Dit is wat wij doen in deze klas, we helpen elkaar. 
  • Weet je nog toen jij zo klein was? 
  • Stel je voor dat jouw broertje….
  • Ik heb het echt nodig dat jullie een beetje helpen. 
IMG 9491