Eridge House

Eridge House is een priveschool in een mooie wijk van Londen, Fulham. Het is een kleine school met ongeveer 75 kinderen, die nog moet uitgroeien tot een volledige school. In september 2001 werd de school opgericht en inmiddels wordt er onderijs gegeven tot aan year 3, dus tot 8 jaar. Het uniform van de school is vrij relaxed, wat een goed afspiegeling is van het onderwijs. Het is een school waar kinderen met plezier moeten kunnen leren.

De ouders betalen voor priveonderwijs veel geld, waarvan ze een deel weer terug krijgen van de overheid. Voor dat geld krijgen de ouders:

Invloed op het onderwijs in de school

Kleine klassen met veel aandacht voor hun kind

Veel faciliteiten en vakonderwijs (op Eridge house een keer per week muziek, twee keer per week Frans en voor de oudere kinderen sport en tennis).

De school is gehuisvest in een mooi oud pand, dat de directrice gekocht heeft in totaal verwaarloosde staat. Iedere keer als er geld voor is, laat ze delen opknappen. Om het hele gebouw is een flink stuk grond, opvallend voor een stadsschool. Aan de voorkant is er een ontdektuin voor kinderen, aan de achterkant is er speelruimte. Het geheel is omheind door een betonnen muur, zodat de kinderen absoluut veilig zijn!

De school heeft erg veel ruimte buiten; een deel met asfalt en een deel met kunstgras. De ruimte buiten wordt ook gebruikt voor gym, want er is geen aparte gymzaal. Er wordt wel gym gegeven in een groter klaslokaal. Zowel voor lessen die buiten als binnen gegeven worden, geldt dat er geen standaard materiaal is; geen wandrekken en kast, maar goedkoop materiaal zoals plastic bouwblokken en tennisballen. Creativiteit bij het voorbereiden van je les is vereist!

Mijn hele klas bestond uit 12 kinderen. Aangezien de ratio leidster-kind 1 op 8 is voor 3 t/m 5 jarigen, werkte ik samen met een assistente in mijn klas.