Casaschool children's house album

Previous

Hieronder zie je foto’s genomen op de Casaschool in Pijnacker. Dit is een school die lesgeeft volgens AMI-richtlijnen

Deze fot’s zijn afkomstig uit de Children’s house. Daarvan zijn er 3 op deze school. In deze klas zitten kinderen van 3 tot 6 jaar jaar. Kinderen gaan na hun zesde verjaardag naar de middenbouw, de elementary. De foto’s zijn afkomstig van verschillende klassen. 
Er zijn 18 kasten ingericht in het lokaal, dat twee normale klaslokalen beslaat. De muur is dus doorgebroken om een children’s house te maken waarin maximaal 45 kinderen tegelijk aan het werk kunnen zijn. Dagelijks zijn er twee leidsters aanwezig en is er ondersteuning van een assistente, een pedagogisch medewerkster. Ook kunnen de kinderen iedere ochtend en middag buiten werken onder begeleiding van een andere pedagogisch medewerkster. De klas is ingericht in vakgebieden: 

Practical life - oefeningen uit het dagelijks leven
Sensorial - Zintuiglijk materiaal
Art - H
andvaardigheid
Language - Taal en lezen
Maths - Rekenen
Cultural - Kosmisch 

Hieronder vind je foto’s van alle hoeken en kasten.