Zinsontleding

Doelen:

  • Inzicht krijgen in de zinsbouw
  • Vaardigheid krijgen in het ontleden van zinnen in zinsdelen
  • Aanleren van de namen van de verschillende zinsdelen
  • Ontleden van zinnen en voorbereiding voor het ontleden zonder materiaal.

Het materiaal bestaat uit:

woordbenoemen zinsontleding  taal lezen

De kleine kaart met het gezegde, het onderwerp en het lijdend voorwerp en een kistje met cirkels en pijlen.

Een grote kaart met alls zinsdelen en drie kistjes met cirkels en pijlen.

Controlekaart zinsontleding, een kaart die verdeeld is in 18 vakjes. In elk vakje staat de naam van een zinsdeel. In veel vakjes staat daarboven een vraag.