Werelddelen mappen

DSCF1910

Leeftijd: 
vanaf 4 jaar

Montessorimateriaal: 
ja

Doelen:

 • Ontdekken van de cultuur en natuur van de werelddelen

Links:

De mappen over de werelddelen worden gemaakt door de leidster. Voor ieder werelddeel is er een aparte map met losse kaarten met foto's van de natuur en cultuur van de verschillende werelddelen. De kleuren van de kaarten corresponderen met de kleuren van de werelddelen op de globe. Op de achterkant van iedere kaart staat een korte beschrijving van wat er te zien is. Losse kaarten hebben de voorkeur boven een map, omdat je de losse kaarten van twee werelddelen kunt mixen en sorteren.  

De leidster kan deze mappen aanbieden nadat het kind gewerkt heeft met de werelddelen globe of de inlegkaart van de wereld. De leidster bekijkt de map samen met het kind en praat over de platen. Het kind bekijkt de kaarten zelfstandig en kan de teksten op de achterkant lezen of laten voorlezen.

Deze mappen kunnen permanent in de voorbereide omgeving aanwezig zijn of wanneer er een project is over een bepaald gebied, uitgestald worden op tafel. 

De mappen kunnen als basis dienen voor het bestuderen van een continent. 

Platen in de map:

Families in hun eigen omgeving
Kinderen 
Planten
Dieren
Huizen
Kleding
Voedsel
Muziek
Dans
Aardrijkskundige en historische bijzonderheden, 
Culturele bijzonderheden
Belangrijke landmassa's, bergen, rivieren. 
Belangrijke landbouwproducten
Transport
Industriële producten

Verder in de map: 

Namen van de landen
De vlag
Het geld van de landen

Leeftijd: 3 1/2 - 4 1/2 jaar

Aanbieding: 

Haal het werelddeel en leg het op een kleedje. Open de map of envelop met de kaarten en bekijk ze met het kind. Het gesprek is spontaan en volgt de interesses van het kind. Als leidster kun je vertellen wat de platen in jou oproepen en vertellen over je eigen ervaringen. Geef beschrijvingen en definities van de platen tijdens het lesje. Als alle platen bekend zijn bij het kind, haalt het kind een tweede set en mixt de kaarten. Dan soorteert hij ze. Dit is bedoeld om kinderen een idee te geven van hoe verschillende culturen zich ontwikkeld hebben, maar ook om te zien dat iedereen over de hele wereld dezelfde basisbehoeften heeft. 

N.B. : zorg ervoor dat deze platen niet het stereotype beeld worden dat het kind meekrijgt in zijn tijd in de onderbouw. Integreer ook beelden en objecten uit andere culturen in andere gebieden in je klas, zodat het kind een vriendelijke interesse ontwikkelt voor andere culturen. Objecten uit andere culturen kunnen gevonden worden in: 

 • De stoffendoos
 • Het geheimzinnig tasje, 
 • Oefeningen uit het dagelijks leven
 • Mandjes en doosjes door de hele klas, afkomstig uit andere landen. 
 • Planten uit andere landen in de klas
 • handpoppen
 • verkleedkleren
 • voedsel
 • voorwerpen 
 • muziek
 • knutselen, kunst
 • volksliederen
 • groeten in andere talen
 • tellen in andere talen. Er zou geen formeel taalonderwijs in de onderbouw moeten zijn, maar spontaan taalgebruik in een andere taal wel. 

Taal: 

Maak labels voor de platen in deze map en nodig het kind uit om zijn eigen labels te schrijven, al naar gelang wat het kind interesseert of opvalt op deze platen. Het kind kan boekjes maken voor de verschillende werelddelen. De tekst verzint hij zelf, naar aanleiding van de waargebeurde verhalen die je als leidster verteld hebt en de gesprekken over de platen die je gevoerd hebt.