Telwerkje

Print 65 plaatjes, van het 1 exemplaar van het eerste tot 10 van het laatste plaatje. Deze kaartjes nodigen uit tot tellen en op rij leggen. Laat kinderen er ook (uitgezaagde) cijfers bij leggen.