zonne spel

Bij dit spel leer je kinderen de samenhang tussen de zon, de dieren (vlees- en planteneters)  en de planten. Je vertelt terwijl je alles met de kinderen neerlegt, beginnend bij de zon (een geverfd kleed) en daarna naar buiten: plannten en daarna de dieren. Doordat de zon schijnt, kunnen de dieren en planten leven. De dieren kunnen leven omdat ze planten eten. De carnivoren kunnen leven omdat ze planteneters kunnen eten. Zo is iedereen van elkaar afhankelijk. 

zonne spel