Geometrisch kastje

Het geometrisch kastje bestaat uit 6 laatjes met daarin verschillende figuren. Als voorbereiding op het kastje is er een aanbiedingsraam, waarmee de leidster de eerste aanbieding kan doen. Dit bevat een cirkel, driehoek en vierkant. In het  Werkboek Geometrie staan enkele lesjes die niet genoemd zijn in het Montessori materiaal boek, zoals het verplaatsen van de figuur in de matrijs om te voelen op hoeveel manieren deze in de matrijs passen. Daarnaast maakt men in dit Werkboek Geometrie melding van het volgende: „In tegenstelling tot wat in het materiaalboek staat: bij het omwoelen van de figuren deze op tafel leggen.”
(Bron: Werkboek Geometrie, APS/NMV)