constructieve driehoeken

ZINTUIGLIJK - 376
  • Vormen maken
  • natekenen en inkleuren, verven
  • omtrekken en naplakken
  • een grote driehoek maken
  • figuren van de blauwe driehoeken
  • geheugenspellen met de blauwe driehoeken
  • vormen uit de klas verdelen met touwtjes
  • knippen met vormen in driehoeken
  • blauwe figuren; omklappen, neerleggen.